97,700₾-От 28,600$-От 1,850₾ -От 540$ -От 52.90 м² -От