შპს თორი (ს/კ 405077722)

92,800₾-От 26,900$-От 2,140₾ -От 620$ -От 43.40 м² -От
8700 м²
Площадь
250 м²
გამწვანება
8
სპ. ობიექ

დავით აღმაშენებლის ხეივანი 66-ბ

    Агенты