ბალტიკ ინვესტმენტ ჯგუფი

242,600₾-დან 79,200$-დან მ² 2,090₾ -დან მ² 682$ -დან 66.16 მ² -დან