დააზღვიე ქონება მარტივად, რომელიც დაგიცავს შემდეგი ზარალისგან
  • მეზობლისგან ჩამოსული წყალი
  • გაყვანილობის მწყობრიდან გამოსვლა
  • ხანძარი, აფეთქება, კვამლით დაზიანება
  • ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა
  • სტიქიური მოვლენები
  • დამიქირავებლის მიერ გამოწვეული ზარალი
დაზღვევის სრული პირობები