შავი ზღვის პანორამა

52,800₾-from 15,300$-from 1,550₾ -from 450$ -from 30.60 sq. m -from