შპს თორი (ს/კ 405077722)

92,000₾-from 26,900$-from 2,120₾ -from 620$ -from 43.40 sq. m -from
8700 m²
Area
250 m²
გამწვანება
8
სპ. ობიექ

დავით აღმაშენებლის ხეივანი 66-ბ

    Agents