შპს ნიუ სითი

72,900₾-from 22,800$-from 1,700₾ -from 531$ -from 23.00 sq. m -from
7501 m²
Area
5100 m²
გამწვანება
19
სპ. ობიექ

გიორგი ბრწყინვალი ქუჩა

  Agents

   მშენებარე

   ნიუ სითი

   76,700 ₾from 1,740 ₾ from 44.00 sq. m from
   2000 m²
   Area
   3500 m²
   გამწვანება